Boris Leonidowitsj Pasternak - Dokter Zjivago

Sale!
€ 12,75 € 6,00
  • roman
  • Het bekende, succesvol verfilmde werk van Boris Pasternak (1890-1960) leidde indertijd in de Sovjetunie tot een hetze tegen de auteur. 'Dokter Zjivago' verscheen in de meeste westerse talen, maar mocht niet in de Sovjetunie uitkomen. Het is een historische roman met veel autobiografische elementen, geschreven in een dichterlijk proza, die de revolutie en de burgeroorlog in Rusland tot onderwerp heeft. Op suggestieve wijze weet Pasternak de sfeer van deze dramatische perioden op te roepen. De schrijver schetst de lotgevallen van de beschouwelijke, Hamlet-achtige arts en dichter Zjivago, zijn liefdesverhoudingen en zijn gedwongen deelname aan de strijd van de rode partizanen. Hij verzet zich tegen het opgaan van het individu in de massa, uitgaande van een christelijke visie op de geschiedenis. Met dit werk zette Pasternak de klassieke Russische romantraditie voort."

 

Zonder omslag